Billeder:
Rumænien

Cluj amt
Landkort

Bihor amt Landkort

Klik på billedet for at få en forstørrelse:
Hvis du vil se klatrebilleder, skal du herover klikke ind på Suncuius guidens forskellige områder.

  

   

   

   

   

     

    

   

    

   

   

   

     

   

     

     

Kontakt mig             Til top